Tel: +90 (312) 418 20 08 (pbx)
Atatürk Bulvarı No: 135 Kızılay/Ankara

Etkili Ders Çalışma Yöntemleri

Kurumumuz Hakkımızda Eğitim Sistemimiz Eğitim Kadromuz Misyon Vizyon Eğitimlerimiz Eğitim Koçluğu Sömestr Kampı Hafıza Teknikleri YGS - LYS 12. Sınıflar YGS- LYS 11. Sınıflar YGS- LYS 10. Sınıflar YGS- LYS 9. Sınıflar YGS- LYS İletişim Danışmanlık Etüt Sistemi Kızılay Butik dershane Ankara Butik Dershane Ankara Temel Lise Ankara Kızılay Dershane TEOG Değişti mi TEOG ne oldu TEOG da Son durum Öğrenci Koçluk Sistemi Butik Dershane Nedir Bursluluk Sınavı YKS ve Dershane Temel Lise Bünyesinde Rehberlik Hizmeti Ankara Dershane ve Değişen Sınav Sistemi Dershane Fiyat Çeşitliliği ve Bizim Fiyat Politikamız Temel Lise Yabancı Dil Eğitimi Temel Lise Seviye Tespit Ankara Dershane ve Psikolog YKS Eğitimimiz Dershane Bünyesinde Verilen Etütler Ankara Dershanesi Bünyesinde verilen Psikolojik Danışmanlık Ankara Temel Lise Bünyesinde YKS eğitimimiz Ankara Dershane Veli Bilgilendirme Sistemi Ankara Butik Dershane ve Temel Lise Rehberlik Servisi YKS Nedir Ankara Dershanesi Öğrenci Koçluğu Ankara Dershane Ödev Takibi Ankara Mezun Dershanesi Öğrenci Etüt Sistemi Özel Ders Nedir Dershanelerin öğrenme ve sınav streslerindeki Etkileri YKS TYT İçerikleri Dershanenimizde Güvenlik TYT YKS KURSU Ankara Dershane ve Başarı Dershane de Ankara Ortadogulular Farkı Ankara Yenimahalle Dershanesi Ankara Matematik Kursu Yaz Okulu Blog Butik Dershane Ayrıcalığı Etkili Ders Çalışma Yöntemleri SINAV KAYGISI SINAV SİSTEMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLER ANKARA DERSHANESİ HİZMETLERİMİZ ANKARA’DA DERSHANE FİYATLARI DERSHANEDEN TEMEL LİSEYE GEÇİŞ Matematik Dershanesi

Etkili Ders Çalışma Yöntemleri

Ankara Dershane olarak öğrencilere eğitim koçluğu hizmeti sunmaktayız. Eğitim koçluğunun en temel amacı öğrenciye nasıl ders çalışacağını, hangi yöntemin öğrenci için daha faydalı olacağını öğrenci ile birlikte belirleyip öğrenciyi bu alanda motive etmek ve akademik başarısını artırmaktır.

Anne-baba ve öğretmenlerin öğrenciden genel beklentisi derslerine çok çalışıp, başarılı olmalarıdır. Bu nedenle çocuğun her başarısızlığının nedenini az ders çalışması olarak algılamaktadırlar. Ancak öğrenci yeterince ders çalışıyor ve başarısız oluyor olabilir. Bunun nedeni ise öğrencinin etkili ders çalışma yöntemini bilmiyor olmasıdır. Öğrencinin bilinçsizce çok ders çalışması ona başarıyı getirmeyecektir. Biz Ankara Dershane olarak öğrencilere tam olarak bu noktada, etkili ders çalışma yöntemlerinin öğrenilmesi ve uygulanması bunun sonucunda başarı sağlanması noktasında yardımcı olmaktayız. Verimli ders çalışma yollarını öğrenmek isteyen öğrencinin, önce bu yönde olumlu alışkanlıklar kazanmaya kararlı ve niyetli olması gerekir. Buna karar verdikten sonra ders çalışmasını aksatan ya da kolaylaştıran alışkanlıklarının bir listesini yapmalıdır. Bir yandan listede yer alan olumsuz alışkanlıklarını bırakmaya çalışırken öbür yandan da olumlu alışkanlıklarını pekiştirmek için çaba göstermelidir. Çalışma ve denemeler, olumsuz alışkanlıklar atılıncaya, olumlu alışkanlıklar iyice yerleşinceye kadar sürdürülmelidir. Ankara Dershane Ortadoğulular eğitim kurumlarında alanında uzman psikologlar tarafından öğrencilere bu yöntemler uygulanarak etkili ders çalışma teknikleri öğretilmektedir.

Etkili ders çalışmanın yolları nelerdir sorusuna verilecek yanıtlar şu şekildedir.

Öncelikle öğrencilerin amaçları belirlenmelidir. Her çalışma bir amaca yönelik olmalıdır. Bu amaçlar matematiğin bir konusunda problem çözebilmek gibi bir amaç olabilir. Yani öncelikle yakın ve kısa vadeli amaçlar belirlenmelidir. Kısa süreli amaçlar belirlenerek ve gerçekleştirilerek öğrencilerin daha uzun vadeli amaçlar oluşturması ve bu amaçlara ulaşması amaçlanmaktadır. Eğitim koçlarımız öğrencilerimize amaç koyma aşamasında yol gösterici olmaktadır.

Etkili ders çalışmada ikinci bir yöntem ise planlı çalışmaktır. Öğrenci aynı gün içerisinde birden çok konuya veya derse çalışması gerektiğinde bu dersler arasında bir plan yapmalı ve ders çalışmaya o şekilde başlamalıdır. Aksi takdirde dersten derse konudan konuya atlayacak verimli şekilde ders çalışamamış olacaktır. Öğrencilere Ankara Dershane de dersler arasında planlama yapma, öncelikle hangi dersin veya konunun çalışılması gerektiği konusunda yol gösterici bilgiler verilmekte, planlama öğrenciler yerine yapılmamakta öğrencilere bu planlamanın nasıl yapılması gerektiği konusunda yol gösterilmektedir.

Ankara Dershanede öğrencilere, öğrencilerle birlikte günlük çalışma çizelgeleri oluşturulmaktadır. Bu çizelgede okulda geçen saatler, ders çalışma, eğlenme, dinlenme ve uyku saatleri gösterilmektedir. Eğer öğrenci ders çalışmaya başlayacağı zaman kendini yorgun ve isteksiz hissediyorsa çalışmak için doğru bir zaman seçilmemiştir. Eğitim koçlarımız bu durumu yakından takip ederek, her durumda müdahalede bulunarak programı değiştirmektedir.

Ankara Dershane de her öğrencinin bireysel farklılıkları olduğu, bu farklılıkların ders çalışma yöntemlerine de yansıdığı dikkate alınmaktadır. Her öğrencinin ilgi ve yetenekleri farklı olduğu için her öğrenciye aynı ders çalışma yöntemi faydalı olmamaktadır. Çünkü öğrencinin ilgili olduğu derste daha çabuk konuyu anlamasını beklerken, sevmediği ilgisiz olduğu derslerde anlamakta zorlanmasını bekleriz. Bu nedenle her öğrenci için ders programı ayrı olmakla birlikte, her ders için de ayrı ders çalışma tekniği belirlenmelidir. Biz Ankara Dershane de öğrencilerin ilgili oldukları dersler için ayrı, ilgisiz oldukları dersler için de ayrı ders çalışma teknikleri üzerinde durmaktayız.

Ayrıca dikkat problemi yaşayan öğrenciler için ankara dershanede psikologlarımız tarafından dikkat testleri yapılmakta, dikkat sorunu yaşayan öğrenciler tespit edilip, dikkat artırıcı yöntemler kullanılmaktadır.