Enter your keyword

Öğrenci Takip Sistemi

Öğrenci Takip Sistemi ,Ortadoğulular Dersanesi’nde eğitim sistemimizin en önemli kısmını oluşturmaktadır.

Bu sistem;

 * Ödev Takibi

 * Sınav Takibi

 * Devam – Devamsızlık Takibi

 * Geç Kalma Takibi

 * Derse Etkin Katılım Takibi başlıkları altında rehberlik servisimiz-danışman sınıf öğretmenimiz ve eğitim yöneticilerimiz tarafından izlenen bir sistemdir.

Ödev Takibi:

YGS-LYS başarısını doğrudan etkileyen en önemli faktör ” düzenli ödenv yapma”dır.Ödev yapmayı günlük yaşamının bir parçası haline getiren öğrencimiz, başarısını günden güne artırmaktadır.Öğretmenlerimiz ,düzenli olarak her dersten ve konudan ödev vermektedir.Bu ödevlerin yapılıp yapılmadığı rehber öğretmen ve ders öğretmeni tarafından kontrol edilir.Ödev yapma konusunda sıkıntı yaşayan öğrencilerimiz rehberlik çalışmasına yönlendirilir ve bu konuda bilinçlenmesi  sağlanır.Ödev yapmamayı  alışkanlık haline getiren öğrencilerimiz ise velisi ile görüşülerek daha profesyonel görüşmelere yönlendirilir.

Sınav Takibi:

Öğrenilerimizin sınav ile ilgili tecrübelerinin artırılması başarıyı doğrudan etkilemektedir.

Ortadoğulular Dersanesi olarak YGS ve  LYS ‘ye yönelik  yıllık 50’ye yakın sınav uygulamaktayız.Sınavlarımız her hafta düzenli olarak yapılmakta ,sonuçlar ertesi gün hem öğrencimizle hem velimizle paylaşılmaktadır.

Sınavlara katılım öğrencimizin konu eksiklerini belirlemek açısından çok önemlidir.Sınav sonucuna göre öğrencimizin hangi konularda zorlandığı tespit edilir.Bu konularla ilgili soru çözümüne  ağırlık verilir ve öğrencimiz ”etüd  destek dersleri” ne yönlendirilir.

Devam -Devamsızlık Takibi

Ortadoğulular Dersanesi olarak öğrencilerimizin derslere düzenli devam etmesini  çok önemsiyoruz.Eğitim ,bir zincire benzer.Bilgi halkaları iç içe geçmiştir;bu halkalar eksik olduğunda eğitimde tam başarı mümkün olmaz.Eğitimi oluşturan bu halkaların sağlıklı sıralanması için derslere düzenli devam etmek gerekir.Öğrencilerimiz ,devamsızlık yapmanın yaratacağı  olumsuz sonuçlar  hakkında  bireysel görüşmeler ve grup çalışmaları ile bilgilendirilmektedir.

Geç Kalma Takibi

Ortadoğulular Dersanesi ,eğitimde disiplinin vazgeçilmez olduğuna inanmaktadır.Disiplinin en en önemli noktalarından biri de ” doğru zamanlama”dır.Öğrencilerimizin   devamsızlık yapmaması kadar derse zamanında katılması da konsantrasyon ,uyum ve dikkat açısından çok önemlidir.

Derse Etkin Katılım:

Ortadoğulular Dersanesi olarak öğrencilerimizin yalnızca derse katılmalarını yeterli bulmuyoruz.Öğrencilerimizin derse etkin  katılımı,anlatılan  konuyla ilgili görüş ve düşüncelerini paylaşmaları,soru sormaları ,konulara eleştirel ve sorgulayıcı yaklaşmaları sınıf içinde derse etkin katılımı sağlayacaktır. Etkin katılım öğrencilerimizin  daha hızlı  gelişmesini sağlayacaktır.

 

Sizi Arayalım

Lütfen istenilen bilgileri doldurunuz. Eğitim uzmanlarımız en kısa sürede sizi arayarak detaylı bilgi verecektir.

X
Sizi Arayalım