Enter your keyword

Kurum Kuralları

DAVRANIŞ KURALLARI/DİSİPLİN

ORTADOĞULAR BUTİK DERSHANESİNDE  olumlu bir disiplin ortamı oluşturmak herkesin görevidir.

Öğrencilerin ve velilerin Millî Eğitim Bakanlığının disiplin yönetmeliğine uymaları gerekmetedir.

ORTADOĞULAR BUTİK DERSHANESİNDE  içinde veya dışında, dershane tarafından düzenlenen her türlü etkinlikte dershane kuralları geçerlidir..

Derslere Devam/Devamsızlık

Öğrenciler ciddî bir hastalıkları olmadıkça veya idare tarafından mazeretli kabul edilmedikçe dershaneye devam etmek zorundadır. Öğrenciler tüm derslere vaktinde gelmelidir.

Bir ders yılı içinde 20 gün veya buna eş 120 saat veya daha fazla mazeretsiz devamsızlığı olan öğrencilere dershaneden uzaklaştırılmaya kadar cezalar verilebilir

Dershaneye gelmeyen öğrenciler, ertesi günün ödevlerini öğrenmek ve eksiklerini tamamlamakla yükümlüdür.

Girilmeyen Derslerden Sorumlu Olmak

Öğrenciler mazeretli olmadıkları halde derslerine girmemişler ise bu derslerde bire bir ders alamazlar. Bu dersleri öğrenmekle kendileri yükümlüdür.

Geç kalma

Zil çaldığı anda öğrenciler sınıfta olmalıdır. Eğer gecikme birinci ders saatinde olmuşsa, öğrenci mazeretsizse ve 10 dakikayı geçmişse, Sorumlu Müdür Yardımcısına gönderilir. İlk dersten sonraki derslerde öğrenci öğretmenden sonra derse alınmamaktadır. Her 30 saatlik devamsızlıktan sonra öğrenci disiplin Kuruluna sevk edilir.

Sigara yasağı

5727 sayılı yasa gereği sigara içmek yasaktır. Yöneticileri ve öğretmenleri de öğrencilerimizi zararlı alışkanlıklara karşı korumayı görev bilir.

Diğer kurallar

Aşağıdaki kuralların BÜTÜN öğrenciler için geçerli olduğunu ve dikkatle uyulması gerektiğini hatırlatırız:

  • Öğretmen özellikle izin vermedikçe sınıflara yiyecek ve içecek getirilmesi yasaktır (su hariç).
  • Derslerde çiklet çiğnemek uygunsuz bir davranıştır.
  • Sınıflara cep telefonu ile çıkılamaz.

DİSİPLİNE AYKIRI DAVRANIŞLARIN SONUÇLARI

Zorunlu etüt cezası

Zorunlu etüt cezası, dersler sonrasında gerçekleştirilir. Zorunlu etüde kalacak öğrenciler, velilerine bunun nedenlerini ve gününü kendileri bildirmekle yükümlüdür. Ödev yapmama gibi durumlarda öğretmenler zorunlu etüt cezası vermeye yetkilidir. Bu tür bir ceza veren öğretmen, öğrenciye zorunlu etüde kalacağını kendisi bildirir ve nedenini açıklar. Öğretmenler zorunlu etüt kâğıdını doldurup sorumluya teslim ederler. Zorunlu etüt sırasında TÜM dershane kuralları geçerlidir. Zorunlu etüde geç kalmak veya zorunlu etüde gelmemek, yeni bir zorunlu etüt cezasını gerektirir.

Disiplin Kurulu

Disiplin Kurulu, her yıl seçilen iki üye ve bir başkandan oluşur.

Bir olay, Dershane Rehberlik Servisi’nin görüşü alınarak Müdür Yardımcısı tarafından Disiplin Kuruluna sevk edildiğinde, Kurul Başkanı olaya karışan öğrencilerin ve görgü tanıklarının yazılı ifadesini alır. Kurul, Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Kurul üyelerince bu kez öğrencilerin sözlü ifadesine başvurulur. Durum karara bağlanarak Cezalar Disiplin Yönetmeliğine göre uygulanır

Dershaneden uzaklaştırılma cezası

Öğrencilerin yaptığı davranışlara göre 15 güne kadar dershaneden uzaklaştırılma cezası verilebilir.

 Bire bir ders alamama cezası

Öğrenciler belli disiplin durumlarında ve buna ek olarak bire bir kurallarında belirtilen durumlarda bire bir ders alamama cezasına çarptırılır.

Malî Yardım Hakkının Kaybı

Öğrencinin ciddi disiplin suçlarında dershaneden aldığı herhangi bir indirim var ise iptal edilebilir.

Dershaneden atılma cezası

Öğrenciler yaptıkları sorumsuz ve büyük disiplin suçlarında veya tekrar eden disiplin suçlarında, disiplin kurulunun kararına göre dershaneden atılabilir.

Sizi Arayalım

Lütfen istenilen bilgileri doldurunuz. Eğitim uzmanlarımız en kısa sürede sizi arayarak detaylı bilgi verecektir.

X
Sizi Arayalım